Miljö

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 standard – för en grönare tillvaro.

Vad är ISO 14001?

För att kunna anpassa sig till marknadens nya önskemål och tillvarata de affärsmöjligheter som miljöutvecklingen för med sig krävs ett långsiktigt och målinriktat arbete.

Allt fler företag behöver därför ett effektivt system för att planera och organisera miljöarbetet, ett sk. miljöledningssystem.

ISO 14001 är en internationell standard vilket innebär att den gäller över hela världen. Standarden ställer tex. krav på att ett företag ska ha en miljöpolicy, ha antagit ett antal miljömål för sin verksamhet, att man utbildar personalen, att företaget utvecklar rutiner och instruktioner för att minska företagets miljöpåverkan.

ISO 14001 innehåller en möjlighet att, efter en granskning från ett oberoende certifieringsföretag, erhålla ett skriftligt bevis på sitt miljöarbete, ett certifikat vilket sedan kan användas vid upphandlingar, i marknadsföringen osv.

Vi har varit certifierade sedan maj 2001.

Alla våra hyrbilar har idag miljövänliga VVT-i motorer.